Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là kim loạ

Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là kim loạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là kim loại nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thành phần chính của quặng boxit là Al2O3.2H2O.

Giải chi tiết:

Thành phần chính của quặng boxit là Al2O3.2H2O.

Kim loại nhôm được điều chế từ quặng boxit.

Chọn B.

Ý kiến của bạn