Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lãnh thổ phần đất liền của nước ta trải dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?

Lãnh thổ phần đất liền của nước ta trải dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lãnh thổ phần đất liền của nước ta trải dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lãnh thổ phần đất liền của nước ta trải dài khoảng 15 vĩ độ (từ 23o23B đến 8o34B)

 => Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn