Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lao động nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực

Lao động nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lao động nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lao động nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn (năm 2003 lao động nông thôn chiếm 75,8%).

Chọn B

Ý kiến của bạn