Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lấy 100g hạt mới nhú mầm và chia thành 2 phần bằng nhau

Lấy 100g hạt mới nhú mầm và chia thành 2 phần bằng nhau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lấy 100g hạt mới nhú mầm và chia thành 2 phần bằng nhau. Đổ nước sôi lên một trong hai phần đó để giết chết hạt. Tiếp theo cho mỗi phần hạt vào mỗi bình và nút chặt để khoảng từ 1,5 đến 2 giờ. Mở nút bình chứa hạt sống (bình a) nhanh chóng đưa nến đang cháy vào bình, nến tắt ngay. Sau đó, mở nút bình chứa hạt chết (bình b) và đưa nến đang cháy vào bình, nến tiếp tục cháy. Nhận xét nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hạt nảy mầm hô hấp mạnh.


Phương trình hô hấp: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Giải chi tiết:

Bình a: Chứa hạt sống → hạt hô hấp → giảm lượng O2 → khi đưa nến vào thì sẽ tắt.

Bình b: Hạt chết, không hô hấp nên khi đưa nến vào thì nến vẫn cháy.

Chọn C

Ý kiến của bạn