Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất

Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 100%, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: C6H12O6 (xrightarrow{{men}}) 2C2H5OH + 2CO2


Dựa vào PTHH ⟹ nC6H12O6 ⟹ m.

Giải chi tiết:

nCO2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol).

PTHH: C6H12O6 (xrightarrow{{men}}) 2C2H5OH + 2CO2

Theo PTHH ⟹ nC6H12O6 = nCO2/2 = 0,1 (mol)

Vậy m = 0,1.180 = 18 gam.

Chọn D.

Ý kiến của bạn