Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh là một mạch dao độ

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh là một mạch dao độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh là một mạch dao động với (L = dfrac{1}{{4pi }},,mH) và (C = dfrac{1}{{10pi }},,mu F). Chu kì dao động riêng của mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì của mạch dao động: (T = 2pi sqrt {LC} )

Giải chi tiết:

Chu kì dao động riêng của mạch là:

(T = 2pi sqrt {LC}  = 2pi .sqrt {dfrac{{{{1.10}^{ - 3}}}}{{4pi }}.dfrac{{{{1.10}^{ - 6}}}}{{10pi }}}  = {10^{ - 5}},,left( s right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn