Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện tử tự do. Gọi ({U_0})  là điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện; (u)  và (i)  tương ứng là điện áp giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm (t). Hệ thức đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng điện từ trong mạch dao động LC:


({W_{LC}} = dfrac{1}{2}C{u^2} + dfrac{1}{2}L{i^2} = dfrac{1}{2}CU_0^2 = dfrac{1}{2}LI_0^2)

Giải chi tiết:

Ta có năng lượng điện từ trong mạch LC được xác định bởi công thức:

({W_{LC}} = dfrac{1}{2}C{u^2} + dfrac{1}{2}L{i^2} = dfrac{1}{2}CU_0^2 Rightarrow {i^2} = dfrac{C}{L}.left( {U_0^2 - {u^2}} right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn