Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp với C Số chỉ Vôn kế

Mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp với C Số chỉ Vôn kế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch điện xoay chiều gồm R nối tiếp với C. Số chỉ Vôn kế đo điện áp hai đầu mạch là (U = 50V), đo hai đầu điện trở là ({U_R} = 30V). Tìm số chỉ Vôn kế khi đo điện áp giữa hai bản tụ ({U_C}) :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điện áp hiệu dụng: ({U^2} = U_R^2 + U_C^2 Rightarrow U_C^2)

Giải chi tiết:

Số chỉ của vôn kế khi đo điện áp giữa hai bản tụ là:

({U_C} = sqrt {{U^2} - U_R^2}  = sqrt {{{50}^2} - {{30}^2}}  = 40V)

Chọn B.

Ý kiến của bạn