Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

May mỗi bộ quần áo hết 27mvải Hỏi có 1217mvải thì may đ

May mỗi bộ quần áo hết 27mvải Hỏi có 1217mvải thì may đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

May mỗi bộ quần áo hết (2,7m)vải. Hỏi có (121,7m)vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

-Tính phép chia (121,7:2,7). Thương chính là số bộ quần áo may được còn số dư là số mét vải thừa. Số bộ quần áo phải là số tự nhiên lớn hơn (0) nên khi tính phép chia (121,7:2,7), ta chỉ cần tính đến khi thương là số tự nhiên sau đó tìm số dư.

Giải chi tiết:

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

                   

Vậy  (121,7:2,7 = 45)dư (0,2)

Vậy nếu có (121,7m) vải thì may được nhiều nhất (45) bộ quần áo và còn thừa (0,2) mét vải.

Chọn D.

Ý kiến của bạn