Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mike “I took a picture of you just now – Robert “Really

Mike “I took a picture of you just now – Robert “Really

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mike: “I took a picture of you just now.” – Robert: “Really? I ______ with attention.”


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì quá khứ tiếp diễn

Giải chi tiết:

just now = only a short time ago: khoảng thời gian ngắn trước đó

Câu trả lời muốn ám chỉ trực tiếp vào thời gian lúc mà người kia chụp ảnh => thời điểm chính xác, cụ thể trong quá khứ => dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Công thức: S + was/were + V-ing

Tạm dịch: Mike: "Tớ vừa chụp một bức ảnh của cậu."

- Robert: "Thật á? Tớ đã không đang chú ý lúc đó."

Chọn C.

Ý kiến của bạn