Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Mỗi lãnh địa cũng là một đơn vị chính trị độc lập các

“Mỗi lãnh địa cũng là một đơn vị chính trị độc lập các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Mỗi lãnh địa cũng là một đơn vị chính trị độc lập, các lãnh chúa cai quan lãnh địa như một ông vua, có luật pháp, quân đội, chế độ thuế khóa riêng” là biểu hiện của


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 57.

Giải chi tiết:

“Mỗi lãnh địa cũng là một đơn vị chính trị độc lập, các lãnh chúa cai quan lãnh địa như một ông vua, có luật pháp, quân đội, chế độ thuế khóa riêng” là biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu thời trung đại.

Chọn: B

Ý kiến của bạn