Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 5 vòng tro

Một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 5 vòng tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm chuyển động tròn đều quay được (5) vòng trong (1s.) Chu kì của chất điểm đó là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được 1 vòng.

Giải chi tiết:

Chất điểm chuyển động tròn đều quay được (5) vòng trong (1s)

( Rightarrow ) Chất điểm chuyển động tròn đều được (1) vòng trong: (dfrac{1}{5}s = 0,2s)

Vậy chu kì của chất điểm đó là: (T = 0,2s)

Chọn D.

Ý kiến của bạn