Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình chuyển động là (x = 5cosleft( {4pi t} right)cm). Biên độ của dao động là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đọc phương trình dao động điều hòa: (x = Aco{rm{s}}left( {omega t + varphi } right))


A – biên độ dao động của vật

Giải chi tiết:

Biên độ của dao động là (5cm.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn