Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng k dao

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng k dao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật có li độ x thì thế năng của con lắc được tính bằng công thức nào sau đây


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính thế năng của con lắc lò xo:  ({W_t} = frac{1}{2}k{x^2})

Giải chi tiết:

Khi vật có li độ x thì thế năng của con lắc được tính bằng công thức:  ({W_t} = frac{1}{2}k{x^2})

Chọn D.

Ý kiến của bạn