Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một du khách đi từ địa điểm I đến địa điểm IV và muốn d

Một du khách đi từ địa điểm I đến địa điểm IV và muốn d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một du khách đi từ địa điểm I đến địa điểm IV và muốn dừng ở hai địa điểm nữa để tham quan. Lộ trình nào sẽ có giá vé thấp nhất cho du khách?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát giá vé trên bảng số liệu ta tính tiền giá vé trên các lộ trình đã cho, rồi so sánh xem lộ trình nào có giá vé rẻ nhất cho du khách.

Giải chi tiết:

Quan sát giá vé trên bảng số liệu ta có thể tính được số tiền của du khách đi theo mỗi lộ trình như sau:

Lộ trình I – II – III – IV có giá vé tất cả là:

(10.000 + 7.000 + 20.000 = 37.000) (đồng)

Lộ trình I – III – II – IV có giá vé tất cả là:

(5.000 + 7.000 + 25.000 = 37.000) (đồng)

Lộ trình I – V – III – IV có giá vé tất cả là:

(10.000 + 15.000 + 25.000 = 50.000) (đồng)

Lộ trình I – III – V – IV có giá vé tất cả là:

(5.000 + 15.000 + 10.000 = 30.000) (đồng)

Như vậy lộ trình I – III – V – IV có giá vé thấp nhất (30.000 đồng) cho du khách.

Chọn D.

Ý kiến của bạn