Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điệ

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường có độ lớn là (100 V/m.) Vận tốc ban đầu của electron là ({3.10^5}m/s), khối lượng là (m = 9,{1.10^{ - 31}}kg.) Từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc bằng (0) thì electron đi được quãng đường là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định lí biến thiên động năng: (A = qE.d = {{rm{W}}_{dt}} - {{rm{W}}_{ds}})

Giải chi tiết:

Ta có: Độ giảm động năng của electron chính là công của lực điện tác dụng lên electron:

(begin{array}{*{20}{l}}{A = qE.d = {{rm{W}}_{ds}} - {{rm{W}}_{dt}} Rightarrow d = dfrac{{Delta {{rm{W}}_d}}}{{q.E}} = dfrac{{dfrac{1}{2}.{m_e}.v_0^2}}{{q.E}}}\{ Rightarrow d = dfrac{1}{2}.dfrac{{9,{{1.10}^{ - 31}}.{{left( {{{3.10}^5}} right)}^2}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}.100}} = 25,{{59.10}^{ - 4}}left( m right) = 2,559left( {mm} right)}end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn