Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một hình hộp chữ nhật có kích thước a b c (cùng đơn vị đo) tương ứng với chiều dài chiều rộng và chi

Một hình hộp chữ nhật có kích thước a b c (cùng đơn vị đo) tương ứng với chiều dài chiều rộng và chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hình hộp chữ nhật có kích thước a, b, c (cùng đơn vị đo) tương ứng với chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp đó là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp đó là: (S = left( {a + b} right) times 2 times c + 2 times a times b)

Chọn C

Ý kiến của bạn