Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôt

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số (50Hz) thì rôto phải quay với tốc độ.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính tần số: (f = dfrac{{np}}{{60}})


Trong đó: (n) (vòng/phút) là tốc độ quay của roto; (p) là số cặp cực.

Giải chi tiết:

Ta có: (f = dfrac{{np}}{{60}} Rightarrow n = dfrac{{60f}}{p} = dfrac{{60.50}}{4} = 750) (vòng/phút)

Chọn C.

Ý kiến của bạn