Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người đi từ A đến B với vận tốc 30kmgiờ Khi đi từ B

Một người đi từ A đến B với vận tốc 30kmgiờ Khi đi từ B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Khi đi từ B đến A người đó đi với vận tốc 50km/giờ. Tính vận tốc trung bình mà người đó đã đi trên cả quãng đường lúc đi lẫn lúc về?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường = độ dài quãng đường xe đi : thời gian cả đi lẫn về.

Giải chi tiết:

Giả sử quãng đường đó dài (150{rm{ }}km.)

Thời gian từ A đến B: 

(150:30 = 5) (giờ)

Thời gian từ B đến A: 

(150:50 = 3) (giờ)

Vận tốc trung bình cả đi lẫn về:

(150 times 2:left( {5 + 3} right) = ;37,5) (km/giờ)

Đáp số: 37,5 km/giờ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn