Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một người làm trong 3 giờ được trả 150 000 đồng tiền cô

Một người làm trong 3 giờ được trả 150 000 đồng tiền cô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một người làm trong 3 giờ được trả 150 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 giờ thì người đó được trả bao nhiêu tiền?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Rút về đơn vị: Tính tiền công làm trong 1 giờ của người đó, tính tiền công làm trong 5 giờ của người đó.


Tóm tắt:


3 giờ: 150 000 đồng


5 giờ: ….. đồng?

Giải chi tiết:

Tiền công làm trong 1 giờ của người đó là:

(150,000:3 = 50,000) (đồng)

Tiền công làm trong 5 giờ của người đó là:

(5 times 50,000 = 250,000) (đồng) 
Đáp số: (250,000) đồng.

Chọn C

Ý kiến của bạn