Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản e p n là 46 hạt b

Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản e p n là 46 hạt b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (e, p, n) là 46 hạt, biết rằng X có số khối là 31 thì số hạt nơtron của nguyên tử X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Giả sử X có số p = số e = Z và số n = N.


- Lập hệ phương trình và giải tìm được Z, N:


+ Tổng số hạt (p, n, e)


+ Số khối A = p + n

Giải chi tiết:

Giả sử X có số p = số e = Z và số n = N.

Theo đề bài ta có hệ phương trình: (left{ begin{array}{l}2{rm{Z}} + N = 46\A = Z + N = 31end{array} right. to left{ begin{array}{l}Z = 15\N = 16end{array} right.)

Vậy số hạt nơtron của nguyên tử X là 16 hạt.

Đáp án D

Ý kiến của bạn