Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ đến Hải Phòng lú

Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ đến Hải Phòng lú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc (8) giờ, đến Hải Phòng lúc (10) giờ. Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài (108,,km). Tính vận tốc của ô tô ra (km/h) và (m/s)?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận tốc: (v = dfrac{S}{t})

Giải chi tiết:

Thời gian ô tô chuyển động là: (t = 10h - 8h = 2,,left( h right))

Vận tốc của ô tô là:  (v = dfrac{S}{t} = dfrac{{108}}{2} = 54,,left( {km/h} right) = 15,,left( {m/s} right)) 

Chọn D.

Ý kiến của bạn