Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 02mH cường độ dòng điện

Một ống dây có hệ số tự cảm L = 02mH cường độ dòng điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ống dây có hệ số tự cảm (L = 0,2,,mH), cường độ dòng điện tăng đều từ (0) đến (2,,A) trong khoảng thời gian (0,1,,s). Suất điện động tự cảm sinh ra có độ lớn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suất điện động tự cảm: ({e_{tc}} =  - Lfrac{{Delta i}}{{Delta t}})

Giải chi tiết:

Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn là:

(left| {{e_{tc}}} right| = left| { - Lfrac{{Delta i}}{{Delta t}}} right| = L.frac{{left| {Delta i} right|}}{{Delta t}} = 0,{2.10^{ - 3}}.frac{{left| {2 - 0} right|}}{{0,1}} = {4.10^{ - 3}},,left( V right) = 4,,left( {mV} right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn