Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một số nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á l

Một số nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một số nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 11 cơ bản trang 7.

Giải chi tiết:

Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới (NICs) như : Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ac-hen-ti-na,…

Chọn B.

Ý kiến của bạn