Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì tần số tha

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì tần số tha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi sóng âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác:


+ Tần số và chu kì không thay đổi.


+ Tốc độ truyền sóng và bước sóng thay đổi.

Giải chi tiết:

Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì tần số không đổi, còn bước sóng thay đổi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn