Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển Áp kế đặt ở ngoài

Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển Áp kế đặt ở ngoài

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ (875000{rm{ }}N/{m^2},) một lúc sau áp kế chỉ (1165000{rm{ }}N/{m^2}.) Nhận xét nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính áp suất: (p = d.h)


Khi h càng lớn (lặn sâu) thì áp suất càng lớn.

Giải chi tiết:

Ta thấy lúc đầu (p = 875000left( {N/{m^2}} right)), lúc sau (p = 1165000left( {N/{m^2}} right)).

Áp suất tăng suy ra tàu lặn xuống.

Chọn B.

Ý kiến của bạn