Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn 4m đáy nhỏ

Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn 4m đáy nhỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn 4m, đáy nhỏ 28dm và chiều cao 12dm. Tính diện tích thửa ruộng đó. 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chú ý các kích thước đã cho chưa cùng đơn vị đo. Bước đầu tiên cần phải làm đó là: "Đổi đơn vị" về cùng đơn vị đo.


Muốn tính diện tích hình thang ta lấy đáy lớn cộng với đáy bé nhân với chiều cao rồi chia cho 2 ( với cùng đơn vị đo).


Công thức: (S = left( {a + b} right) times h:2).

Giải chi tiết:

Đổi: (28dm = 2,8m;,,,,12,dm = 1,2,m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:

(4 times 2,8 times 1,2 = 13,44left( {{m^2}} right))

Đáp số: (13,44,{m^2}).

Chọn B.

Ý kiến của bạn