Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật cao 15m cách gương phẳng 15m cho ảnh Cao 1m các

Một vật cao 15m cách gương phẳng 15m cho ảnh Cao 1m các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật cao 1,5m cách gương phẳng 1,5m cho ảnh:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:


- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.


- Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật..


- Đối xứng với vật qua gương phẳng (khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương).

Giải chi tiết:

Vật cao 1,5m ( Rightarrow ) Ảnh cao 1,5m

Vật cách gương 1,5m ( Rightarrow ) Ảnh cách gương 1,5m.

Chọn C.

Ý kiến của bạn