Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ x

Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn li độ x theo thời gian t như hình bên. Chu kì dao động của vật là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta thấy trong khoảng thời gian từ 10 ms đến 60 ms, vật thực hiện được (frac{1}{2}) chu kì:

(frac{T}{2} = 60 - 10 Rightarrow T = 100,,left( {ms} right) = 0,1,,left( s right))

Ý kiến của bạn