Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 10ms

Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 10ms

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ ({v_0} = 10m/s) từ độ cao (h) so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ (Oxy) sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều (overrightarrow {{v_0}} ), Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc bắt đầu ném. Phương trình quỹ đạo của vật là: (với (g = 10m/{s^2}) )


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang: (y = left( {dfrac{g}{{2.v_0^2}}} right).{x^2})

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{v_0} = 10m/s\g = 10m/{s^2}end{array} right.)

( Rightarrow ) Phương trình quỹ đạo của vật:

(y = left( {dfrac{g}{{2.v_0^2}}} right).{x^2} = left( {dfrac{{10}}{{{{2.10}^2}}}} right).{x^2} = 0,05.{x^2})

Chọn C.

Ý kiến của bạn