Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật khối lượng m = 001kg treo ở đầu một lò xo có độ

Một vật khối lượng m = 001kg treo ở đầu một lò xo có độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật khối lượng (m = 0,01kg) treo ở đầu một lò xo có độ cứng (k = 4N/m), dao dộng điều hòa quanh vị trí cân bằng. Chu kì dao động của vật là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động của con lăc  lò xo: (T = 2pi sqrt {dfrac{m}{k}} )

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của vật là:

(T = 2pi sqrt {dfrac{m}{k}}  = 2pi sqrt {dfrac{{0,01}}{4}}  = 0,314s)

Chọn D.

Ý kiến của bạn