Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào Lự

Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào Lự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vật ở trong nước chịu tác dụng của trọng lực và lực đẩy Ác – si – mét

Chọn B.

Ý kiến của bạn