Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất Lấy g = 10ms^2

Một vật rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất Lấy g = 10ms^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật rơi tự do từ độ cao (5m) xuống đất. Lấy (g = 10m/{s^2}). Vận tốc khi chạm đất của vật là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận tốc của vật rơi tự do khi chạm đất: (v = sqrt {2gh} )

Giải chi tiết:

Vận tốc khi chạm đất của vật là:

(v = sqrt {2gh}  = sqrt {2.10.5}  = 10m/s)

Chọn B.

Ý kiến của bạn