Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc và

Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mức độ có lợi hay có hại của gen đột biến phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen (SGK Sinh 12 trang 21)

Chọn D

Ý kiến của bạn