Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Năm 1942 nhà thám hiểm Cri-xto-Phơ Cô- lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961 I-u-ri Ga-ga-rin là ngư

Năm 1942 nhà thám hiểm Cri-xto-Phơ Cô- lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961 I-u-ri Ga-ga-rin là ngư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năm 1942, nhà thám hiểm Cri-xto-Phơ Cô- lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hai sự kiện trên cách nhau số năm là:

 (1961 - 1942 = 19) (năm)

Đáp số: 19 năm

Chọn D

Ý kiến của bạn