Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nam Personally I believe wind power is cheap clean and

Nam Personally I believe wind power is cheap clean and

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nam: Personally, I believe wind power is cheap, clean and safe.

Hoa: _________, but if the wind doesn’t blow, there is no wind energy.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

Nam: Cá nhân tôi tin rằng năng lượng gió thì rẻ, sạch và an toàn.

Hoa: _________, nhưng nếu gió không thổi thì không có năng lượng gió.

A. Điều đó có thể đúng

B. Đừng đề cập đến nó/Không sao đâu

C. Không có chi

D. Không có vấn đề gì

Phương án A phù hợp với ngữ cảnh nhất.

Chọn A.

Ý kiến của bạn