Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năng lượng từ trường trong cuộn dây khi có dòng điện ch

Năng lượng từ trường trong cuộn dây khi có dòng điện ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năng lượng từ trường trong cuộn dây khi có dòng điện chạy qua được xác định theo công thức:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng từ trường trong cuộn dây: (W = frac{{L{I^2}}}{2})

Giải chi tiết:

Năng lượng từ trường trong cuộn dây khi có dòng điện chạy qua là: (W = frac{{L{I^2}}}{2})

Chọn A.

Ý kiến của bạn