Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu l

Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là (5m/s), tầm xa của vật là (15m) . Cho (g = 10m/{s^2}). Độ cao của vật so với mặt đất là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính tầm ném xa: (L = {v_0}t = {v_0}.sqrt {dfrac{{2h}}{g}} )

Giải chi tiết:

Ta có: (L = {v_0}t = {v_0}.sqrt {dfrac{{2h}}{g}}  Rightarrow h = dfrac{{{L^2}g}}{{2v_0^2}} = dfrac{{{{15}^2}.10}}{{{{2.5}^2}}} = 45m)

Chọn A.

Ý kiến của bạn