Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu các giai đoạn lịch sử của Campuchia từ năm 1945 - 1

Nêu các giai đoạn lịch sử của Campuchia từ năm 1945 - 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu các giai đoạn lịch sử của Campuchia từ năm 1945 - 1993 và nội dung ở mỗi giai đoạn 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 27 - 28.

Giải chi tiết:

a, Giai đoạn 1945 – 1954: chống thực dân Pháp, đòi độc lập dân tộc:

- Đầu tháng 10/1945, Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Ngày 9/11/1953: Pháp ký hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng Pháp vẫn chiếm đóng nước này.

- Năm 1954, Chính phủ Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.

b, Giai đoạn 1954 - 1970: Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự chính trị nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía không có điều kiện ràng buộc.

c, Giai đoạn 1970 – 1975: cuộc kháng chống Mĩ:

- Ngày 18/3/1970, chính phủ Xihanúc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ. Nhân dân Campuchia cùng với nhân dân Việt Nam, Lào cùng tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ.

- Từ tháng 9/1973, lực lượng vũ trang Campuchia chuyển sang tấn công, bao vây thủ đô Phnompenh và các thành phố lớn khác.

- Ngày 17/4/1975, thủ đô Phnompenh được giải phóng. Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi.

d, Giai đoạn 1975 – 1979 : Về chế độ diệt chủng Khmer đỏ

- Tập đoàn phản động Polpot - Ieng Sari thị hành chính sách diệt chủng tàn bạo.

- Nhân dân Campuchia được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đấu tranh. Đến ngày 7/1/1979, thủ đô Phnompenh được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng. Campuchia bước vào thời kì hồi sinh.

e, Giai đoạn 1979 - 1993: giai đoạn nội chiến và tái lập đất nước

- Chủ yếu diễn ra giữa lực lượng Đảng Nhân dân Cách mạng với các phe đối lập (đứng đầu là Khmer đỏ). Cuối cùng, tháng 10/1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết tại Paris.

- Tháng 9/1993, diễn ra cuộc Tổng tuyển cử, sau đó Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố lập Vương quốc Campuchia do Xihanuc làm Quốc vương.

Ý kiến của bạn