Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu điểm giống và khác nhau của ảnh tạo bởi gương phẳng

Nêu điểm giống và khác nhau của ảnh tạo bởi gương phẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu điểm giống và khác nhau của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và lớn bằng vật.


Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

Giải chi tiết:

* Giống nhau: Đều là ảnh ảo.

* Khác nhau:

+ Ảnh tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật.

+ Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

Ý kiến của bạn