Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu một vài  suy nghĩ tình cảm của em được gợi ra từ đo

Nêu một vài  suy nghĩ tình cảm của em được gợi ra từ đo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu một vài  suy nghĩ, tình cảm của em được gợi ra từ đoạn văn trên .


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Gợi ý:

- Đất nước ta được thiên nhiên ban tặng nhiều khung cảnh đẹp, hùng vĩ.

- Bản thân luôn tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này.

- Học tập, tu dưỡng đạo đức để mai này xây dựng đất nước.

Ý kiến của bạn