Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu nghĩa các cụm từ lên rừng xuống bể thô sơ da thịt

Nêu nghĩa các cụm từ lên rừng xuống bể thô sơ da thịt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu nghĩa các cụm từ lên rừng xuống bể, thô sơ da thịt.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

- Lên rừng xuống biển chỉ công việc lao động vất vả, cực nhọc.

- Thô sơ da thịt chỉ người nông dân mộc mạc, giản dị, chịu thương chịu khó.

Ý kiến của bạn