Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu những hiểu biết của em vể tác giả Tố Hữu và tác phẩ

Nêu những hiểu biết của em vể tác giả Tố Hữu và tác phẩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu những hiểu biết của em vể tác giả Tố Hữu và tác phẩm “Từ ấy”.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng những kiến thức đã học trong bài “Từ ấy”.

Giải chi tiết:

* Tác giả

- Tố Hữu là lá cờ đầu trong thơ ca Cách mạng Việt Nam.

- Cuộc đời gắn với sự nghiệp cách mạng từ trước những năm 1945.

- Ông có một tình yêu say mê đối với Cách mạng.

- Ông gần như là người mở đầu cho văn học Cách mạng. Ông tạo nên một đỉnh cao trong thơ ca Cách mạng.

* Tác phẩm

Tác phẩm Từ ấy được trích trong tập thơ “Từ ấy” thể hiện giây phút giác ngộ chân lý.

Ý kiến của bạn