Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 397gam và

Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh 397gam và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu sữa trong một hộp sữa có khối lượng tịnh (397)gam và thể tích (0,314) lít thì trọng lượng riêng của sữa là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: (d = frac{P}{V}.)

Giải chi tiết:

Trọng lượng riêng của sữa là:

(d = frac{P}{V} = frac{{10.m}}{V} = frac{{{{10.397.10}^{ - 3}}}}{{0,{{314.10}^{ - 3}}}} = 12643left( {N/{m^3}} right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn