Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất được gọi là

Ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất được gọi là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất được gọi là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 31 - Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Giải chi tiết:

Ngành công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất được gọi là công nghiệp nặng (nhóm A), các ngành này thường cung cấp nguyên nhiên liệu cho các ngành kinh tế khác.

Chọn A

Ý kiến của bạn