Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nghiên cứu hoạt động điện của tế bào thần kinh các nhà

Nghiên cứu hoạt động điện của tế bào thần kinh các nhà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nghiên cứu hoạt động điện của tế bào thần kinh, các nhà khoa học thường chọn nơron của loài mực ống hoặc cua bể vì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nghiên cứu hoạt động điện của tế bào thần kinh, các nhà khoa học thường chọn nơron của loài mực ống hoặc cua bể vì chúng có kích thước lớn, thuận tiện cho việc đặt các điện cực để đo.

Chọn C

Ý kiến của bạn