Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người Tày Thái Mường gọi các điểm dân cư là

Người Tày Thái Mường gọi các điểm dân cư là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người Tày, Thái Mường gọi các điểm dân cư là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Người Tày, Thái Mường gọi các điểm dân cư là bản.

Chọn D

Ý kiến của bạn