Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng lê

Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng lê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người thợ xây đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng lên. Khi đó lực kéo của người thợ có phương, chiều như thế nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

lực kéo của người thợ có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên ( Rightarrow ) cùng phương, ngược chiều với trọng lực.

Chọn D.

Ý kiến của bạn