Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn phát quang phổ liên tục là chất rắn lỏng hoặc khí

Nguồn phát quang phổ liên tục là chất rắn lỏng hoặc khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn phát quang phổ liên tục là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quang phổ liên tục


+ Quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.


+ Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.


+ Quang phổ liên tục của các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì giống nhau và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chúng.


+ Ứng dụng: Đo nhiệt độ của các vật nóng sáng ở nhệt độ cao như các ngôi sao qua quang phổ của nó.

Giải chi tiết:

Nguồn phát quang phổ liên tục là chất rắn, lỏng hoặc khí (hay hơi) ở áp suất cao được nung nóng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn