Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 -

Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 90-92, suy luận.

Giải chi tiết:

* Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai:

- Nguyên nhân sâu xa:

+ Những mâu thuẫn vốn có giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

+ Việc tổ chức và phân chia thế giới theo hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn không còn phù hợp nữa. Các nước muốn tiến hành một cuộc chiến tranh mới để phân chia lại thế giới.

- Nguyên nhân trực tiếp:

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1932 làm những mâu thuẫn trên thêm sâu sắc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.

+ Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, Nhật Bản Italia. Nhưng các cường quốc phương Tây lại dung túng, nhượng bộ, tạo điều kiện cho phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ý kiến của bạn